Sannheten som tilflukt i en etterkristen kultur

 

I mars i år rundet L'Abri-bevegelsen 50 år. L'Abri, som betyr "ly" eller "tilflukt", ble grunnlagt av det amerikanske misjonærekteparet Francis og Edith Schaeffer. Fra den beskjedne begynnelsen i de sveitsiske alpene og frem til dagens internasjonale nettverk, har de mange åpne hjemmene i L'Abri Fellowship fått være en tilflukt for spørrende kristne og søkende ikke-kristne.

Francis Schaffer (1912-1984) regnes som en av 1900-tallets ledende evangelikale apologeter. Arven fra Schaeffer er stadig like aktuell og kan oppsummeres i stikkordene to innhold og to virkeligheter (Two Contents, Two Realities). Dette var da også tittelen på Schaeffers viktige foredrag ved den store misjonskonferansen i Lausanne 1974.

Sunn bibelsk lære var her det første innholdsmomentet. Schaeffer bekjente frimodig Bibelens budskap som sant i møte med ethvert annet religiøst og sekulært livssyn. Bibelen er Guds pålitelige ord. Skriften alene er den avgjørende norm i alle spørsmål om tro og liv. Alt Bibelen slår fast som sant, er dermed bindende for Kristi kirke. I en etterkristen kultursituasjon trenger vi å minne hverandre på at det kun er i Guds Sannhet at vi kan finne en virkelig tilflukt for livet og for evigheten.

Som kristne er vi kalt til å gi ærlige svar på ærlige spørsmål. Dette var det andre innholdsmomentet. Ifølge kristen tro, er vi kalt til å være medvandrere som virkelig lytter til hva vår neste egentlig spør om, før vi prøver å gi svar. Schaeffer oppfordrer derfor til innlevelse i samtiden, til å lære samtidens brennende spørsmål å kjenne. Derfor var han også levende opptatt av samtidskulturen, ikke minst av skjønnlitteratur, film og kunst. Schaeffer var altså kulturåpen, men enda viktigere: Han var åpen i møte med andre menneskers spørsmål, gleder og smerter.

Sann åndelighet skal prege oss kristne. Dette kaller Schaeffer "den første virkeligheten". I møte med opplevelsen av åndelig fattigdom, både i det kristne fellesskapet og i våre egne liv, kaller Gud oss til igjen å oppdage betydningen av Kristi frelsesverk og Den Hellige Ånds nærvær. Dette bærer oss gjennom hvert øyeblikk i våre liv og angår samtidig alle sider av vårt liv.
 
Videre la Schaeffer vekt på skjønnheten i menneskelige relasjoner, det han kalte "den andre virkeligheten". Siden kristen tro er sann, skulle den nemlig føre til at vi behandler andre mennesker med dyp respekt. Det er jo et faktum at vi alle er skapt som unikt verdifulle i Guds eget bilde. Men viser dette igjen i måten vi behandler andre mennesker på, både i hverdagens mange møtepunkt og i våre dypere relasjoner?

Arven fra Schaeffer kan videreføres på mange måter. I Damaris er vi opptatt av å vise respekt for Bibelens tekster som Guds forpliktende ord, samtidig som vi vil lytte til viktige samtidstekster med respekt, innlevelse og en sunn kritisk sans. I likhet med Schaeffer, ønsker vi å bekrefte det sanne, det gode og det skjønne i samtidskulturen - og å avdekke og avsløre det motsatte. Schaeffer utfordrer hver enkelt av oss til å ta på ramme alvor at kristen tro er sannheten, og dermed den eneste virkelige tilflukt, også i en etterkristen tid.

Av Lars Dahle
© Lars Dahle/Damaris Norge

 

Relevante tekster
© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå