JESUS, SUPERHELT?

 

Jan Ingar Grindheim ser her nærmere på et knippe av sommerens amerikanske superheltfilmer.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. – Kol 2,15

Sommeren går mot slutten, og tradisjonen tro har vi også i år blitt servert et knippe amerikanske superheltfilmer. De siste tolv årene har gitt oss en bølge av adapsjoner fra denne særegne sjangeren fra det amerikanske tegneserieuniverset. Superhelten er vår moderne tids forlengelse av gudemytologi og folkesagn, en erketype med ekstraordinære, gjerne overnaturlige evner og ressurser. Siden prototypen Supermann så dagens lys rett før siste verdenskrig, har ulike karakterer brukt sine supre krefter til å bekjempe handlinger på feil side av loven. Ut i fra ansvarsfølelse, personlig vendetta eller overlegen rettferdighetssans vier de livet sitt til å kjempe mot småkriminelle og storskurker, der sistnevnte ofte er en eskalerende motreaksjon til superheltenes strategier for å stanse konflikter.

Flere og flere
av disse fortellingene problematiserer vigilante-virksomhetens forhold til lovverk og normer. Men for eksempel sagaen om overnevnte Stålmann har en utdatert svart-hvitt-tankegang om hva som er godt og ondt. Mange av dem følger en egen etisk kodeks der de er svært tilbakeholdne i forhold til å ta liv (dog ikke til vold i seg selv), men det forekommer også eksempler på rene antihelter som kan gå på brutale hevntokter, som Marvel-karakteren med det symptomatiske navnet The Punisher. På sine ulike måter fyller de alle samme funksjon; de evner å ta et oppgjør med den til enhver tid rådende ondskap og urett og klarer å skape harmoni og rettferdighet som ordinære mennesker og systemer ikke klarer.

Den siste formuleringen peker i retning av det kristne budskapet, og det er helt bevisst fra undertegnedes side. For millioner av mennesker på denne kloden hevder de har en herre og Gud som har overvunnet ondskap og urett og skaper harmoni og rettferdighet, dog i et ”allerede, ikke enda”-paradigme, der hans seier er virksom i livene der han får være herre, og en gang til slutt vil denne seieren gjennomsyre hele verden.

Et folk og et land som var offer for urettferdighet og undertrykkelse var jødene i Israel rundt år 30. Okkupert av et brutal romersk imperium, som deres egne korrupte ledere var i lommen på. Jødenes håp om Messias, den salvede kongen, skulle gi dem frihet, fred og harmoni når han overvant deres fiender. Snekkersønnen Jesus fra Nazareth oppfylte ingen av disse forventningene, istedenfor snudde ham dem fullstendig på hodet.

Hovedpersonen i den kristne historien ble tilsynelatende et offer for volden og undertrykkelsen, i det han ble brutalt torturert og drept på et kors. Og her triumferte han over døden ved å gjenoppstå til liv, en endelig seier over synd, vold, hat og all ondskap.

Denne seieren handler ikke bare om noe som skal skje der fremme en gang, noe som vil avgjøre våre individuelle skjebner en gang når denne verden slik den nå er opphører. Nei, dette er selve essensen av hvordan Gud reverserer verdens destruktive gang og gjenoppretter skaperverket til sin originale intensjon. Nederlag ble til seier. Død ble til liv. Korset er verdenshistoriens ultimale twist, men ikke bare i sitt resultat, men også med sitt middel.

Ikke rart at Paulus i 1. Kor 1:21-25 sier at ordet om korset er dårskap for hedenske grekerne og et anstøt for jødene. De greske guder og halvguder, datidens versjon av mythoset om mennesker med superkrefter, viste sin styrke og overlegenhet gjennom å seire i strid. For jødene var forestillingen om at deres lovede konge og seierherre skulle henrettes som en ussel kriminell av okkupasjonsmakten for blasfemi å regne. Den Guden som de første kristne forkynte var fullstendig bakvendt fra all gudommelighet deres tilhørere hadde blitt presentert for tidligere.

I sin programtale på et berg i Galilea foreslo han løsninger til urettferdige konflikter som trosser menneskelig natur. I det engelske språk finnes det ett godt uttrykk på de to reaksjonene til konflikt vi kan observere i skaperverket: ”fight or flight”. Passivitet og underkastelse eller voldelig opprør og motstand fremstår som de eneste alternativer selv i vår moderne verden, men Jesus kommer med en tredje vei å møte ondskap på.

For her blir ikke fred bare målet, fred er også selve middelet. Under borgerrettskampen i USA var det mange som kjempet for det samme mål om likeverdighet uavhengig av hudfarge, men Martin Luther King ledet an en strategi som skilte seg ut fra resten: han talte sannhet kombinert med et ønske om å elske sine overgripere, til frustrasjon for mange andre svarte ledere. For ham var ikke respekt og kjærlighet bare målet, det var også middelet.

Selv ansikt til ansikt med ondskapen så valgte Kristus å be sin Gud Fader å tilgi dem. Han elsket sine fiender og lærte sine etterfølgere å gjøre det samme. Han kunne komme med oppfordringer som ”elsk deres fiender”, ”gjør vel med dem som hater dere”, ”velsign dem som forbanner dere” og ”gjengjeld ikke ondt med ondt”.
Han utfordret rådende tankemønster hos tilhørerne i sin høyst ustabile samtid, og utfordret samtidig logikken som har preget menneskeheten til alle tider. Han påstod at hvis vi ”griper til sverdet så vil vi dø ved sverdet” – en sannhet som stemmer med alle observasjoner fra den blodige karusellen vi kaller verdenshistorien. Selv i superheltfilmene kommer disse faktum til syne.

Fra akt til akt, fra film til film, økes intensiteten i volden, det kommer stadig nye og mer diabolske superskurker for å utfordre heltene. Heldigvis har filmmanusets format en lukket slutt, der den som har gode intensjoner vinner.

Jesus står som en selvoppofrende rollemodell av en helt annen karakter enn superheltene vi møter på kinolerretet. Han står for en vei til å helbrede verden på som er realistisk og oppnåelig for ordinære mennesker for å fylle våre omgivelser med Guds shalom.

Tips til videre lesning:
Bjørn-Are Davidsen - “8 Questions to ask of comics”
Mark Meynell - “Why We Love Men in Capes”
”Greg Boyd – Living in God’s Peace” (VIDEO)

Timothy Keller om shalom:
http://kellerquotes.com/shalom-harmonious-peace/
http://sermons2.redeemer.com/category/sermon-tags/shalom

Greg Boyd - ”What Would You Do If Someone Attacted Your Family”
Walter Thiessen: ”Indie Fake Superhero Movies”
Lee C. Camp: "Batman, Neo-Nazis and the Good News of Jesus" 


Jan Ingar Grindheim


 
Tittel:JESUS, SUPERHELT?
© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå