Arn - Tempelridderen studieguide

 


Sammendrag

”En krigare i det heliga landet. En kvinna i det kalla Norden. Ett krig som skiljer dem åt. En tro på kärlek. På Guds vilja”.

Slik omtales den svenske storfilmen Arn – Tempelridderen i traileren. I denne filmen følger vi Arn Magnusson gjennom barndom, oppvekst og utdanning i kloster og som voksen på 1100-tallet. I fokus er en dramatisk kjærlighetshistorie mellom Arn og hans elskede Cecilia Algotsdotter. På grunn av forbudt kjærlighet, personlig misunnelse og strid mellom rivaliserende svenske stormannsætter dømmes begge til tyve års botsgjerninger. For Arn innebærer dette å være tempelridder i det hellige land, mens det for Cecilia er livet som novise i et strengt kloster i Sverige.

Kjærlighetshistorien mellom Arn og Cecilia veves i filmen sammen med gudstro, hellig krig og tidlig svensk nasjonsbygging.

Bakgrunn

Arn – Tempelridderen sies å være tidenes dyreste nordiske filmprosjekt med en prislapp på 210 svenske millioner kroner. Dette store prosjektet inkluderer også en oppfølger som slippes høsten 2008, en egen internasjonal filmutgave som sannsynligvis lanseres i 2009 samt en selvstendig TV-serie i seks deler.

Denne første filmen bygger på de to første delene i den svenske journalisten og forfatteren Jan Guillous bestselgende historiske romantrilogi om Arn ( Veien til Jerusalem, Tempelridderen, Riket ved veiens slutt). En selvstendig fjerde bok er også publisert med tittelen Arven etter Arn. Bøkene har oppnådd enorm popularitet både hos kritikere og lesere, og får ros for at de er nøyaktige i forhold til historiske detaljer.

Tempelridderordenen var en kristen munkeorden med militære funksjoner som ble opprettet under korstogene. Den ble dannet i 1118 for å beskytte pilegrimene i det hellige land, men det egentlige oppdraget var å finne noe som man trodde befant seg i ruinene av Salomos tempel. Det fantes også andre, store ridderordninger på samme tid.

Jan Guillou har i en rekke ulike intervjuer gitt uttrykk for at han gjennom Arn-bøkene først og fremst ønsket å gi et historisk perspektiv på møtet med islam, hellig krig og demonisering av innvandrerne (”svartskallarna”). Disse temaene danner for øvrig en rød tråd gjennom mye av Guillous aktuelle skjønnlitterære forfatterskap (sml. bl.a. Madame Terror og Den Indre Fienden).

Arn-bøkenes kreative sammenveving av sentrale historiske fakta og ren fiksjon har også ført til en fornyet interesse for svensk middelalderhistorie blant de mange nordiske leserne, ikke minst knyttet til hendelsene rundt den svenske nasjonens framvekst.

Samtalespørsmål

1. Hva er din umiddelbare respons til denne filmen?

2. Hvilke inntrykk skaper filmen av 1100-tallets svenske samfunn – av levemåter og av tanker om livet?

3. Hendelsene om Arn og Cecilia fortelles samtidig. Hvordan fungerer det? Hva synes du om de to historiene?

4. Hvordan skildres Arn og Cecilia som personer, - hver for seg og som par?

5. Hvilke andre personer la du særlig merke til i filmen, positivt og/eller negativt? Hvorfor?

6. Hvordan skildres ”den hellige krigen” og de ulike møtene mellom kristne og muslimer?

7. Hvordan kan tro, håp og kjærlighet sies å være sentrale temaer i denne filmen?

8. Hvordan blir kristen tro, gudsforhold og kirken fremstilt i filmen?

9. Filmen skildrer en tidsepoke der troen på Gud som Skaper og Historiens Herre synes å være tydelig og nærværende i de fleste menneskers liv. I hvilken grad kan vi i vår sekulariserte tid identifisere oss med denne gudstroen?

10. Engasjerer filmen deg som noe mer enn en sterk kjærlighetshistorie?


Se også www.arnmovie.com.

Av Lars Dahle

Lars Dahle er rektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen og med i Damaris Norges team.
©Lars Dahle 2008


Tittel:Arn - Tempelridderen
Genre: Drama
Med: Joakim Nätterqvist, Sofia Helin, Stellan Skarsgård, Michael Nyqvist, Milind Soman, Nicholas Boulton
Regi: Peter Flinth
År: 2007
Land: Sverige
Manus: Hans Gunnarson
Lengde: 2 t 18 min
Aldersgrense: 11 år
Distributør: SF Norge
Produksjonsselskap: AB Svensk Filmindustri
Premieredato Norge: 26.12. 2007
© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå