Populærkultur har mange lag - bli med under overflaten

Les mer »


Historier forklarer og former vår verden

En god historie, betyr den noe? Og behøver den å være sann?

Time Magazine
begynner dette året med å minne oss om at historiefortelling i det offentlige rom er det som mer enn noe annet setter dagsorden for politiske avgjørelser, økonomiske forhold og dessverre også voldelige konflikter og terror.

Skribenten James Murdoch viser blant annet til hvordan dypt personlige vitnesbyrd fra enkelt-mennesker, kombinert med TV-serier som Modern Family, har vært med på å forme folks oppfatning av homofile par og i neste omgang bane vei for ny ekteskapslovgiving i en rekke land og stater.

Murdoch mener at de som vinner gjennom i folk flests bevissthet med sin versjon av virkeligheten, også vil være de som legger føringer for hvordan 2016 skal formes, på godt og vondt. 

Det artikkelen ikke sier noe om, er hvorvidt det faktisk finnes noen objektive sannheter rundt oss som ikke endres av hva vi selv måtte tro og mene, eller fortelle.

Damaris Norge lytter til god historiefortelling, bekrefter det som stemmer med virkeligheten og avslører det som ikke holder vann, - logisk, erfaringsmessig og i møte med Bibelens store fortelling om oss mennesker. Følg med oss her på Kulturvinduet i 2016! 

 


The Good Lie                                                                                                                                                                                      

Se trailer til filmen under. Invitér til filmkveld og bruk Kulturvinduets samtaleguide med fokus på livssyn, tro og identitet!
 
 Gud og vitskapen

Besøk siden snakkomgud.no for ressurser på norsk til den britiske livssyns-serien "Gud og Vitskapen".

 

Side ikke funnet

Denne siden finnes ikke, er slettet eller fjernet på annen måte.


Trailer: The God Question

(05.12.2014) 

Gullkysten

(14.01.2016)  SAMTALEGUIDE: Regissør Daniel Dencik mener at deler av tenkemåten på 1800-tallet kan minne om tenkemåten i dag, noe som gjør hans første dramaproduksjon svært aktuell.

Menneskets vesen og verdi

(06.01.2016)  ARTIKKEL: Hva skjer hvis roboter blir så like mennesker i form og funksjon at vi ikke greier å skjelne dem fra oss selv? Anethe V. Birkeli spør hva som gjør oss til mennesker.

Det helt nye testamentet

(04.01.2016)  SAMTALEGUIDE: selv om filmen tegner et vrengebilde av (Bibelens) Gud, reiser filmen også viktige spørsmål.

(04.01.2016)  ARTIKKEL: Budskapet i filmen "Det helt nye testamentet" er banalt, men har radikale konsekvenser.

Star Wars: The Force Awakens

(04.01.2016)  Samtaleguide til Star Wars: The force awakens!

© Damaris Norge AS 

Ansvarlig redaktør: Margunn Serigstad Dahle (margunn s.dahle@damaris.no)


 
 

Nivå